Wim Steins

Over Wim Steins

Met zware bronzen stieren, paardentorso's en naakten die vederlicht schijnen te dansen op sierlijke sokkels brengt Wim Steins zijn toeschouwers in vervoering. Het werk van Steins verwijst vaak naar de moderne beeldhouwkunst waarin menselijke waarden in vorm en beweging de discussie aanwakkeren, zoals in het werk van Rodin. De tegenstelling statisch-dynamisch en abstract- figuratief intrigeren hem nog steeds. Maar voornamelijk de monumentaliteit en de dynamiek zijn scharnierpunten rond welke zijn creatieve werklust blijft draaien. Ook de humor in zijn werk kan door de aandachtige toeschouwer ontdekt worden

With heavy bronze bulls, horse torsos and nudes that seem to dance as light as a feather on elegant pedestals, Wim Steins delights his spectators. Steins' work often refers to modern sculpture in which human values in form and movement stir up discussion, as in Rodin's work. The contrast between static-dynamic and abstract-figurative still intrigues him. But mainly the monumentality and the dynamics are pivotal points around which his creative work ethic continues to revolve. The humor in his work can also be discovered by the attentive viewer.