Chantal de Block

Over Chantal de Block

Chantal bloeide op in de wereld van de kunst, zeker na haar
kennismaking met Robert de Sutter, haar latere echtgenoot.
Samen stichten ze een bronsgieterij alwaar ze via de “verloren wasmethode”
bronzen beelden voor diverse beeldhouwers afgieten.
Al snel creëert Chantal haar eigen oeuvre. Vanuit haar verbeelding
ontstaan twee verschillende stijlen: “de kinderen” en “de nimfen”.
Na twintig jaar te hebben gewerkt in de bronsgieterij besluiten ze
zich te wijden aan niets anders dan hun eigen creaties.
Haar productie kenmerkt zich door vrouwelijke gevoeligheid en
knallende authenticiteit.
Chantal is nu zóver dat ze oprecht de rust van haar “kleine meisjes”
kan verbeelden.
Ze maakt de meisjes met hun naïeve mimiek en steeds in een andere
houding.
Haar sculpturen stralen opgewektheid en onschuld uit.
Voor haar tweede stijl put Chantal uit haar verbeelding geïnspireerd
door de wonderen van de zee.
Ze werkt met klei en was waaruit ze bronzen nimfen of waternimfen
laat ontstaan die uitgedost zijn met vreemde kapsels van parels, glas
en andere materialen zoals schelpen.


Chantal flourished in the world of art, certainly after meeting
Robert de Sutter, now her husband.
Together they started a foundry where they casted bronze
statues through the lost-wax-method.
Swiftly Chantal develops her own works. From her imagination
she comes to two different styles:
“the children” and the “nimphs”.
After working for 20 years in the foundry the decided to
dedicate themselves entirely to their own creations.
Her production is characterized by feminine sensitivity and an
overwhelming authenticity.
Chantal has reached a phase in which she can sincerely imagine
the peace of her “little girls”.
She forms the girls with their naïve mimics always in a different
posture.
Her sculptures breathe excitement and innocence.
For her second style Chantal draws out of her imagination
inspired by the wonders of the sea.
She works with clay and wax from which the bronze naiads are
created, arrayed with hairstyles made of pearls, glass and other
materials like shells.