Willem de Bont

Over Willem de Bont

Willem de Bont (1953) heeft het eeuwenoude genre van het
stilleven op hedendaagse wijze vorm en inhoud gegeven. Een niet te
onderschatten charme van het stilleven ligt voor deze kunstenaar in
het feit dat de schilder alles zelf in de hand heeft. Hij stelt het immers
zelf samen, wat een eindeloos scala aan variatiemogelijkheden biedt.
Vergaande vereenvoudiging van zowel kleur als vorm bepaalt het
karakter van het werk van De Bont. Niet alleen heeft hij het aantal
objecten op zijn panelen sterk teruggedrongen, deze voorwerpen
zijn zelf ook eenvoudig van vorm en betekenis. Altijd hebben zij een
gebruiksfunctie en nooit zijn ze voor de praal bedoeld. Ook is De
Bont niet bang om zijn palet te beperken tot enkel lichte tinten uit
eenzelfde kleurgamma. Niet alleen zijn zijn werken dankzij de grote
technische vaardigheid waarmee ze geschilderd zijn een lust voor het
oog; de kunstenaar weet tevens de ziel van de beschouwer te raken.
De eenvoud die in zijn stillevens voelbaar wordt is zo krachtig dat het
een haast conceptueel karakter krijgt.

Opleiding: Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost,
’s-Hertogenbosch

Willem de Bont (1953) has given contemporary content and
form to the age-old still-life genre. For this artist, the not to be
underestimated charm of the still-life lies in the fact that he can
control everything himself. After all, he creates the composition,
which opens up an infinite number of possibilities. Extreme
simplicity of colour as well as form, defines the character of
De Bont’s work. He has not only reduced the number of
objects on his panels, these objects are also simple in form
and significance. They always serve a useful purpose and are
never just on display. In addition, De Bont is not afraid to limit
his palette to a few light tints from the same colour spectrum.
De Bont’s paintings are not just a feast for the eye due to his
considerable technical skills, moreover, the artist knows how
to touch the viewer’s soul. The simplicity that becomes tangible
in his still-lives is so powerful that it achieves a conceptual
character.

Education: Academy of Visual Arts and Design St. Joost,
‘s-Hertogenbosch