Peter Leyenaar

Over Peter Leyenaar

Met zijn langgerekte bronzen figuren, onzijdig en zonder armen, heeft Peter Leyenaar (1923-2023) een eigen soort mens tot leven geroepen. “Lijfelijk gevangen”, “Verlegen”, “Schouder aan schouder” of “Samen apart”: het centrale thema in zijn werk is
de relatie tussen mensen onderling. Zowel uit het ontwerp als uit de uitvoering van zijn bronzen blijkt dat deze kunstenaar over een indrukwekkend beeldend en scheppend vermogen beschikt. Hoewel Leyenaars beelden relatief veel ruimte innemen, doen ze luchtig en licht aan. De opwaartse beweging van de lichamen en de spanning tussen de figuren onderling zorgen voor een dynamisch geheel.
Uit zijn behoefte om lichte en niet-statische figuren te verbeelden, heeft Leyenaar het hakken uit steen al snel ingeruild voor het opbouwen in klei. Zijn behoefte om zijn beelden van de grond te doen oprijzen kan niet los worden gezien van zijn liefde voor het klassieke ballet: vaak staan de personen op hun tenen, of balanceren ze om elkaar heen in een kwetsbaar evenwicht.

Opleiding: autodidact

With his outstretched, neutral figures devoid of arms,
Peter Leyenaar (1923-2023) has brought his own kind of humans to life. “Physically captured”, “Shy”, “Shoulder to shoulder” or
“Independently together”: the key theme in his work is
the interdependent relationship between people. It is obvious from the subject as well as the execution of his bronzes that this artist has an extraordinary expressive and creative capacity at his disposal. Although Leyenaar’s statues take up a relatively large amount of room they come across as light and airy.
The upward motion of the bodies and the tension between the interdependent figures provides a dynamic whole. From his need to depict light and non-static figures, Leyenaar soon substituted hewing stone for the formation of clay. Not to be separated from his love of classical ballet is his need to have his figures rise from the ground: they are often standing on their toes, or balancing around each other in vulnerable equilibrium.

Education: autodidact