Outlet

U kunt online een bod uitbrengen op een kunstwerk naar keuze.
Een realistisch bod wordt besproken met de kunstenaar.
Na overleg nemen wij contact met u op om een afspraak te maken in de galerie.
U kunt het werk bezichtigen en dan eventueel overgaan tot koop.

- De voorraad van de Outlet is onder voorbehoud.
- Niet alle kunstwerken van de Outlet worden geleverd met lijst of sokkel.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van ‘Smelik & Stokking Galleries Den Haag BV ’, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Smelik & Stokking Galleries Den Haag BV.