Wil van der Laan

Over Wil van der Laan

De kracht die uitgaat van de bronzen bizons en stieren van Wil van
der Laan (1950) is in de eerste plaats te danken aan de directheid
waarmee de vorm van de dieren in de materie tot uitdrukking is
gebracht. In het bronzen afgietsel zijn de sporen van het modelleren
door de kunstenaar nog duidelijk zichtbaar. De dieren zijn met grote
trefzekerheid geboetseerd, wat zich onder meer uit in een sterke
suggestie van beweging en vaart. Al is de vorm van de dieren
bevroren in brons, het lijkt alsof zij willen losbreken om van de sokkel
weg te springen. Het contrast tussen de gesuggereerde dynamiek
en de statische hoedanigheid die een bronzen beeld onherroepelijk
bezit, roept spanning op. Er is nagenoeg geen contact tussen dier en
sokkel; enkel door middel van een pin wordt de stier met de vaste
grond verbonden, waardoor hij als in een fotoshot geregistreerd lijkt
op het hoogtepunt van zijn sprong. Ook in Van der Laans schilderijen,
waarin zijn passies voor sport, Afrika en jazzmuziek centraal staan,
is eenzelfde intensiteit terug te zien. Hier zijn het vooral het intense
kleurgebruik en de ruwe verfbehandeling die de beelden deze
bijzondere energie geven.

Opleiding: Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Maastricht