Qiangli Liang

Over Qiangli Liang

De schilderijen en beelden van de Chinese kunstenaar Qiangli Liang (1964) gaan over de mens. Met gesloten ogen schermen zijn personages zich af van de wereld om hen heen. Zij zijn introvert en in zichzelf gekeerd, en wanneer er meerdere mensen zijn afgebeeld lijkt hun onderlinge relatie nooit vanzelfsprekend. Zijn Chinese identiteit heeft altijd een rol gespeeld in het oeuvre van Liang. Deze identiteit is niet alleen zichtbaar in de fysieke gelaatstrekken van zijn personages, maar ook in hun gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. De afgezonderde, teruggetrokken mens komt terug in religies als het Confucianisme, het Taoïsme en het Boeddhisme. De boodschap die Liang in zijn werk legt is die van de eeuwige zoektocht van de mens. De balans tussen de naar binnen gekeerde en de naar buiten tredende mens gebruikt hij daarbij als een metafoor voor de balans tussen Oost en West.

Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten, Guangzhou, China


Chinese artist Qiangli Liang’s paintings and sculptures are all about human. With their closed eyes, his figures shield themselves from the world around them. They are introverted and diffident and when more than one person is depicted their mutual relationship is never self-evident. Liang’s Chinese identity has always played a part in his oeuvre. This identity is not only visible in the physical appearance of his figures, but also in their facial expression and pose. The isolated, withdrawn human being appears in religions such as Confucianism, Taoism and Buddhism. The message that Liang lays down in his work is that of the age-old quest of man. He uses the balance between the introvert and extravert man as a metaphor for the balance between
East and West.

Education: Academy of Fine Arts, Guangzhou, China