Mohana

Over Mohana

Ooit kocht Mohana een veulen bij de slager. Een vleespaardje, dik en lomp, maar altijd vrolijk en onbezorgd. Hij wist natuurlijk niet wat hem boven het hoofd had gehangen, waaraan hij ontsnapt was toen hij voor 6 gulden per kilo, alsof hij al aan de haak hing, werd verkocht aan een tiener. Een rijpaard is hij nooit geworden, gezellig was hij wel. Dat dier werd een inspiratiebron voor de vele paarden die Mohana maakte. In allebei houdingen komt hij terug. Staand, zittend, liggend, plassend, maar vooral vrolijk springend. Na de paarden kwamen de hazen, af en toe afgewisseld met een ezel, een kat, een hond, een vogelbekdier of een stokstaartje. Het is begrijpelijk werk waar je vrolijk van wordt. Het zijn dieren die onbezorgdheid uitstralen, springend, rennend, klauterend, een enkele keer met een ochtendhumeur, maar altijd zelfbewust. Ze zijn optimistisch, trots op hun gouden hoefjes, trekken zich niets aan van hun dikke buik, hun korte beentjes en hun veel te grote oren of voeten. Ze doen ons de complexiteit en de gejaagdheid van de wereld om ons heen even vergeten.

Mohana once bought a foal from the butcher. A meat horse, fat and clumsy, but always cheerful and carefree. Of course, he did not know what had been hanging over his head, which he had escaped when he was sold to a teenager for 6 guilders a kilo, as if already hanging on the hook. He never became a riding horse, but he was sociable. That animal became a source of inspiration for the many horses Mohana made. He comes back in diverse poses. Standing, sitting, lying, peeing, but above all jumping happily. After the horses came hares, occasionally interspersed with a donkey, a cat, a dog, a platypus or a meerkat. It is understandable work that makes you happy. They are animals that radiate carefree, jumping, running, clambering, occasionally with a morning mood, but always self-conscious. They are optimistic, proud of their golden hooves, they don't care about their big bellies, their short legs and their ears or feet that are way too big. They make us forget the complexity and hecticness of the world around us for a while.