Maurizio Piovan

Over Maurizio Piovan

Het abstracte werk van de Italiaanse schilder Maurizio Piovan (1953)
suggereert een ruimtelijkheid zonder grenzen.
Piovan vertaalt persoonlijke herinneringen en gedachten naar
geometrische vormen en kleurvlakken. De ritmiek in zijn werk is
harmonieus en doet denken aan een muzikale compositie.
Om de grenzeloosheid van de emotionele wereld visueel te
benadrukken werkt hij graag op groot formaat. Omdat elke
verwijzing naar de waarneembare realiteit in zijn abstracte
composities ontbreekt, wordt de associatie van de kijker in gang
gezet. Piovan probeert de beschouwer ertoe aan te zetten
“voorbij zijn herinnering” te kijken, zodat de beleving van datgene
wat hij voor zich ziet directer wordt. Piovans werk behoort zowel
vanaf een afstand als van dichterbij aanschouwd te worden.
Van ver weg trekken vooral de kleurvlakken en hun onderlinge
rangschikking de aandacht, terwijl de detaillering in structuur en
lijnvoering zichtbaar wordt van dichtbij. Met zijn formele benadering
van de schilderkunst wil Piovan een universele harmonie verbeelden,
waarbij hij kleur inzet als het bindende element.

Opleiding: autodidact


The abstract work of Italian artist Maurizio Piovan (1953)
implies spatiality without limitation. Piovan translates personal
memories and thoughts into geometric shapes and coloured
surfaces. The rhythm in his paintings is harmonious and
reminiscent of a musical composition. To visibly emphasize
the limitlessness of the emotional world he likes to work
on enormous canvases. Because there is no reference to a
discernible reality in his abstract compositions, the associations
of the viewer are activated. Piovan tries to get the viewer to look
“past his memories” so that the perception of what he sees is
more direct. Piovan’s work is meant to be viewed up close as well
as from a distance. From a distance it is the coloured surfaces
and their mutual arrangement that attracts attention whilst
the details in structure and line play become visible from close
by. With his formal approach to art, Piovan wants to portray a
universal harmony in which he uses colour as the binding agent.

Education: autodidact