Marian Kievits

Over Marian Kievits

Marian Kievits (1944 - 2006) brengt in haar beelden eigenwijze en vertederende karakters tot leven.
Haar bronzen mensfiguren hebben een onverwoestbare onbezorgdheid gemeen; zij gaan volledig op in datgene waar ze mee bezig zijn.
Humor is alom aanwezig in het werk van deze kunstenares.
De vrijheid die haar personages uitstralen, voelt Kievits zelf ook in het gebruik van haar materiaal.
Zij ziet zichzelf als een echt “vormenmens”. Klei is voor haar het perfecte materiaal om zich in uit te drukken omdat het plastisch is.
Waar een schilder telkens weer vanuit een wit vlak moet beginnen te werken,kan de klei gedachteloos gehanteerd worden.
De kunstenares laat de figuurtjes zo vrijelijk bewegen en zij zijn in hun doen en laten zo expressief, dat het je bijna doet vergeten dat zij in brons gegoten zijn.
Stuk voor stuk zijn zij bezig met overleven, maar op een grappige manier.
Zo is er de zwemster die hard probeert in de golf te duiken, en zijn er de roddelende vrouwtjes waar niemand tussen kan komen.
Overlevingskracht wordt in haar beelden verenigd met levensvreugde, en het is de humorvolle wijze waarop Kievits deze existentiële thema’s weet te verbeelden, die haar beelden zo uniek maakt.

Marian Kievits (1944 - 2006) sculptures bring precocious and endearing characters to life.
Her bronze human figures all share an indestructible light heartedness; they are totally engrossed in whatever they are occupied with.
Humour absolutely permeates this artist’s work. Kievits, herself, also feels the freedom that her figures radiate in her use of material.
She sees herself as a real “shapes person”. Clay is the perfect material for her to express herself because it is mouldable.
Where a painter must always commence work from a white surface, clay can be thoughtlessly plied.
The artist makes the figures move so freely and they are so expressive in their actions that you almost forget they are casted in bronze.
Every single one of the bronze figures are trying to survive, but in a humorous way.
There is, for instance, the young swimmer that is trying really hard to dive into the waves and the gossiping women that no-one can interrupt.
The power of survival is united with a zest for life in her sculptures and it is the humorous way in which Kievits knows how to depict these existential themes that make her sculptures so unique.

Education: autodidact