Leon Veerman

Over Leon Veerman

De beeldhouwer Leon Veerman put zijn inspiratie vooral uit de natuur. In zijn beelden combineert hij organische en geometrische vormen tot spannende abstracte sculpturen in brons. Die verwijzen naar de eeuwig in beweging zijnde natuur.

Spoedig na zijn opleiding aan de Kunstacademie in Utrecht, richtte hij zich op geabstraheerde mens- en diervormen. Aanvankelijk hakte hij zijn beelden in steen. Later koos hij definitief voor brons.

Al uit de vroegste beelden van Veerman spreekt een grote betrokkenheid met de natuur. Titels zoals Gai'a, Aarde's klaagzang, en Wereld in wording maken dat meer dan duidelijk. Daarnaast raakte Veerman gefascineerd door de perfectie van de bolvorm. Door een simpele ingreep liet hij zien hoeveel mogelijkheden er zijn met een simpele vorm als uitgangspunt.

Terwijl eerder zijn beelden over de natuur en zijn vormonderzoeken naar de bol twee aparte lijnen in zijn werk vormden, vloeide dit nu samen.

Beelden met de bolvorm als uitgangspunt kregen de vorm van golven en vogels.
Veerman zegt: "De zorg om het milieu werd voor mij een belangrijke drijfveer. In mijn beelden kan ik mijn betrokkenheid met de natuur en mijn zorg om het milieu vorm geven".

Veerman is naast beeldhouwer, een zwerver die graag voor dagen achtereen de natuur intrekt. Daar vindt hij de inspiratie voor zijn beelden. "Ik hou ervan om de natuur te ondergaan. Het brengt me tot rust. Tegelijkertijd is de natuur een accu die me nieuwe energie en kracht geeft."

Hij houdt van de veranderingen die de seizoenen met zich meebrengen. Aan het begin van zijn kunstenaarschap maakte Veerman beelden van gestileerde vogels. De laatste jaren maakt hij opnieuw vogels. In tegenstelling tot hun realistischer voorgangers, zijn ze nu niet meer dan een kromming in het brons, een golf met vleugels. Ze lijken gesneden uit een bol, dat nu fungeert als de vleugels en het lijf. Bovenop is de glimmend gepolijste kop. De langgerekte beesten steken hun kop in het zand, of juist hun neus in de wind. Het zijn karikaturen met menselijke eigenschappen. Zo vliegen ze gracieus voorbij, zo duiken ze als hongerige gieren naar beneden, klaar om hun klauwen in een prooi te zetten. In deze vogels is het sierlijke en het dreigende voortdurend aanwezig.

Leon Veerman patineert al zijn (bronzen) beelden zelf. Het patina aanbrengen is de finishing touch van een bronzen beeld.

Opleiding: Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht