Herman van der Hoff

Over Herman van der Hoff

Herman van der Hoff (1951) geboren te Utrecht, sinds lange tijd woonachtig in het mooie Wormer.
In eerste instantie als student is hij daarna ruim 38 jaar als docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten verbonden geweest. Sindsdien is hij dagelijks in zijn atelier bezig met zijn eigen werk. Uiteraard beheerst hij diverse technieken maar schroomt nooit om wat nieuws te proberen en te ontdekken.
Zijn werken ondergaan een heel ontwikkelingsproces. Zo kan het zijn dat een schilderij gaandeweg er totaal anders uitziet dan bij de eerste opzet. Hierdoor ontstaat een mooie gelaagdheid in kleuren en structuren. Als kunstenaar is hij niet snel tevreden over het resultaat. Is een werk in zijn ogen nog niet af dan mag het zijn atelier niet verlaten. Het gebeurt wel eens dat een aantal werken, die te lang in de la blijven liggen, een nieuw leven krijgen doordat hij ze verscheurt of op andere wijze verwerkt. Door gebruik te maken van de verscheurde werken en door toevoeging van eventueel andere materialen maakt hij de schitterendste collages die tot de verbeelding spreken.
Na zijn pensioen in 2015 vond hij de rust en de ruimte om te werken aan wat zich het beste laat omschrijven als geabstraheerde landschappen in olieverf. Inspiratiebron voor deze werken is zijn geliefde Ierland, maar haalt ook veel inspiratie uit het landschap uit zijn directe omgeving zoals de polders in de Zaanstreek. Herkenbaar zijn de stoere rotspartijen en de fraaie landschappen. Anders dan de foto’s doen vermoeden is dit werk, in tegenstelling tot de collages, vrij klein van formaat. Een pareltje aan de wand waar je zo in weg kunt dromen.

Herman van der Hoff (1951) born in Utrecht, living for a long time in the beautiful Wormer.
Initially as a student, he then worked as a teacher at the Amsterdam University of the Arts for over 38 years. Since then, he has been working on his own work every day in his studio. Of course, he masters various techniques but never hesitates to try and discover something new.
His works undergo a whole development process. For example, it is possible that a painting gradually looks completely different from the first draft. This creates a beautiful layering in colors and structures. As an artist he is not easily satisfied with the result. If, in his view, a work is not yet finished, it may not leave his studio. It sometimes happens that several works, which are left in the drawer for too long, are given a new life because he tears them up or processes them in some other way. By using the torn works and by adding possibly other materials, he makes the most beautiful collages that appeal to the imagination.
After retiring in 2015, he found the peace and space to work on what can best be described as abstracted landscapes in oil paint. The source of inspiration for these works is his beloved Ireland, but also takes a lot of inspiration from the landscape of his immediate surroundings, such as the polders in the Zaan region. Recognizable are the rugged rocks and beautiful landscapes. Contrary to what the photos suggest, this work, in contrast to the collages, is quite small. A gem on the wall that you can dream away in.