Elke Matthijs

Over Elke Matthijs

Dagelijkse gebeurtenissen liggen aan de basis van de bronzen
van Elke Matthijs (1978). De vrouw in relatie tot zichzelf en haar
omgeving staat vaak centraal. Banale situaties gegrepen uit het
dagelijkse leven worden in de bronzen van Matthijs geïsoleerd, uit de
context getild en bevroren in de tijd. Dit nodigt de kijker uit om de
schoonheid van het alledaagse te herwaarderen en met andere ogen
te aanschouwen. De wijze waarop Matthijs deze ogenblikken in het
brons tot uitdrukking brengt, benadrukt tevens de waarde van het
moment: het onderwerp is haarscherp uitgesneden, alsof het letterlijk
uit de werkelijkheid is getild. De door Matthijs gekozen taferelen
hebben gemeen dat zij spontaan opkomende, ware gevoelens
uitdrukken. De kunstenares wil de nadruk leggen op de spontane
emoties die in onopvallende situaties kunnen opwellen, omdat zich in
haar ogen juist op die momenten een diepere verbinding met onszelf,
de medemens of de natuur manifesteert. En omdat die gevoelens
door de toeschouwer vaak meteen herkend worden, leggen haar
beelden ook direct contact met de kijker.

Opleiding: Hogeschool Sint-Lukas, Brussel, België

Daily life is the basis for Elke Matthijs’ bronzes. Women in
relationship to their self and their environment often occupy
centre stage. Banal situations seized from everyday life are
isolated in Matthijs’ bronzes, lifted from their context and frozen
in time. This invites the viewer to revalue the beauty of everyday
life and to view it differently. The way Matthijs expresses these
moments in bronze also emphasizes the significance of the
moment; meticulously carved, as if literally lifted from reality.
The scenes Matthijs chooses have in common that they are
spontaneous and express true feelings. The artist wants to put
the emphasis on the spontaneous feelings that can arise in
inconspicuous situations, because in her eyes, it is exactly at
these moments that a deeper relationship is manifested with
ourselves, fellow-man and nature. Moreover, because
the feelings are usually recognized immediately by the viewer,
her sculptures touch the spectator instantaneously.

Education: College Sint-Lukas, Brussels, Belgium