Cher Mattijssen

Over Cher Mattijssen

De bronzen figuren van Cher Mattijssen balanceren tussen figuratie
en abstrahering. “Gestileerd figuratief” noemt Mattijssen haar werk
zelf. Mensfiguren zijn duidelijk herkenbaar maar detaillering is
weggelaten, hetgeen de beelden spannend maakt. De zeggingskracht
ligt in het grote gebaar, de houding van het lichaam spreekt
boekdelen. De kleinere bronzen zijn vrolijk en ontroerend. Doordat
Mattijssen de sporen van het boetseren zichtbaar laat, zorgt de
schaduwwerking voor een levendige “huid”.
Cher Mattijssen: “Brons begint bij het boetseren in was. Boetseer was
voelt prettig aan, het is geduldig en het droogt niet uit zoals rivierklei.
Vanuit het niets ontstaat vaak als vanzelf een vorm die vraagt om
uitwerking. Ontwerpen in plaatstaal is een ander proces, dat is
denken in vormen en contouren. Die ideeën worden omgezet in twee
dimensionale werken die prachtig staan in de openbare ruimte”.


The bronze figures of Cher Mattijssen find their balance between
figuration and abstraction
“stylized figurative” she calls it herself. Human figures are
clearly recognizable but detail is omitted, what makes the
images thrilling. The eloquence lies in the grand gestures. The
attitude speaks for itself. The smaller bronzes are cheerful and
moving. By leaving the traces of the molding visible the shadow
effect creates a lively skin.
Cher Mattijssen; Bronze begins with the sculpting in wax.
Modeling wax feels good, it is patient and does not dry out like
river clay. From scratch often arises naturally a form that ask
for elaboration.
Design in steel is another process, which is thinking in shapes
and contours. These ideas are converted into two-dimensional
works which are beautiful in the public space.