Carla Wiersma

Over Carla Wiersma

Centraal in het werk van Carla Wiersma (1947) staat de relatie tussen mensen onderling,
vooral die tussen twee geliefden. Wiersma probeert de warmte en intimiteit die kan leven
tussen twee individuen vast te leggen in brons, en binnen dit thema heeft haar werk een
interessante ontwikkeling doorgemaakt. Waar de kunstenares zich in haar vroegere jaren
richtte op het verbeelden van die intimiteit zelf, probeert zij de laatste tijd vooral aan het
“samen doorgaan” uitdrukking te geven. De overlevingsdrift die in relaties tussen mensen
heel sterk kan blijken, blijft Wiersma fascineren. Typerend is dat de verschillen tussen de man
en de vrouw in haar beelden heel subtiel zijn: het is juist de gelijkwaardigheid tussen beiden
die zij wil benadrukken. Poëzie is een belangrijke inspiratiebron voor Wiersma. Hoewel zij
denkt in beelden, heeft deze kunstenares altijd een grote affiniteit met taal gehad. Niet zelden
vormt een fragment uit een gedicht of zelfs een enkele zin het uitgangspunt voor een beeld.

Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten Artibus, Utrecht

The focal point in the work of Carla Wiersma (1947) is the relationship between people,
especially two loved ones. Wiersma tries to capture in bronze the warmth and intimacy
between two individuals and within this theme her work has made an interesting
development. Whereas the artist aimed at depicting intimacy itself in her younger years, in
recent times she mainly tries to express “togetherness”. The fact that people can have an
extremely strong urge to survive in relationships constantly fascinates Wiersma.
Characteristic of her work is that the difference between man and woman in her sculptures is
quite subtle: it is exactly the equality between the two that she aims to emphasize. Poetry is an
important source of inspiration for Wiersma. Although she thinks in images, this artist has
always had a great affinity with language. It is not uncommon that a fragment of a poem or
even just one sentence is the starting point for a sculpture.

Education: Academy of Fine Arts Artibus, Utrecht

Tekst: Smelik & Stokking Galleries