Annemarie van der Kolk

Over Annemarie van der Kolk

Omstreeks 2004 is ze begonnen met het maken van bronzen
beelden. Wat deze kunstvorm betreft mag Annemarie zich een
autodidact noemen, waarin ze vooral het accent legt op afbeeldingen
van het dier, af en toe met menselijke, maar ook licht humoristische
trekken. Dieren en natuur zijn voor Annemarie emotie. Ze is met
dieren opgegroeid.
“Dieren hebben ook emotie en een zekere vorm van intelligentie
alleen zullen wij mensen dit niet altijd begrijpen. Door het dier met
menselijke trekken te combineren wil ze laten zien dat we misschien
meer op elkaar lijken dan we beseffen”.
Mocht er bij het aanschouwen van haar beelden een glimlach
verschijnen, dan heeft zij haar doel bereikt!


About 2004 she started creating bronze sculptures. As to that
art form Annemarie may consider herself a self-taught person,
particularly accentuating images of animals, sometimes with
human, but also with light humorous traits. Generally speaking,
animals and nature are bringing emotion about. Actually she
grew up with animals. “In her opinion animals have emotions
as well and moreover a certain kind of intelligence, however
people will not always understand that quality of character. By
combining human and animal features, it is her intention to show
that we perhaps look more like each other than we realize.”
In the event of rousing a smile when looking at her creations,
she reached her purposes!